ခုတစ္ေလာ ေတြ႕ေတြ႕ေနရတာက ဂ်ီေတာ့ ပတ္စ္၀က္ကုိ ေသခ်ာမရုိက္မိပဲ
enter ေခါက္ၾကတာပါပဲ

ေနာက္ေတာ့ အေကာင့္က ေလာ့က်ျပန္ျပီ ေလာ့က်ျပန္ပီနဲ႕ တိုင္ပတ္ေနၾကေရာ
ကဲ.......... ဒီေတာ့ အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆိုဒ္ေလးထဲကေနပီးေတာ့
၀င္လုပ္ၾကည့္ပါ Lock က်သြားတာကုိ ျပန္ပီးေတာ့ Unlock လုပ္ေပးရတ့ဲဆိုဒ္ပါ


https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha