ကၽြန္ေတာ္တို႔ Window7 မွာ Gadget ေတြကို တခ်ိဳ႕ကႏွစ္သက္ေပမယ့္ မ်က္စိရူပ္တယ္ထင္ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ မေတြ႔ရေအာင္ ျဖဳတ္ထားတဲ႔ နည္းတစ္ခ်ိဳ႕ လက္တို႔လိုက္ပါတယ္။ Software နဲ႔လုပ္လို႔ရသလို Manual နဲ႔လည္းလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Manual နဲ႔လုပ္တဲ႔ အပိုင္းေလးပဲ တင္ျပသြားမွာပါ။ ပထမနည္းကေတာ့ Window မွာပါတဲ႔ features ကိုျဖဳတ္လိုက္တဲ႔ နည္းပါ။

Windows Features ကေန Gadget ျဖဳတ္နည္း
1. Start >> Control Pannel >> Programs and Features ေအာက္က Turn Windows features on or off ထဲကို ၀င္လိုက္ပါ။

2. Windows Features Box ထဲကမွ Windows Gadget Platform ဆိုတာေလးကို အမွန္ျခစ္ေလး ျဖဳတ္ေပးလိုက္ပါ။ (ဒီေနရာမွာ တစ္ျခားမလိုခ်င္တဲ႔ features ေလးေတြကိုလည္း ျဖဳတ္ထားလိုက္လို႔ ရပါတယ္)။


 3. OK ေပးၿပီး Restart ေပးလိုက္တာနဲ႔ Gadget ဆိုတာေလး ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။

တကယ္လို႔ ျပန္လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္ျခစ္ေလး ျပန္တပ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ ျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ Enable/Disable လုပ္နည္းေလးပါ။ ဒီလို Enable/Disable လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Windows Gadget Platform မွာ အမွန္ျခစ္ေလး တပ္ထားမွ လုပ္လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေလးေတာ့ သတိထားေစလိုပါတယ္။

Gadget Permission Enable/Disable
1. Start ကေန gpedit.msc လို႔ရိုက္ပီး Local Group Policy ထဲကိုေရာက္ေအာင္ သြားလိုက္ပါ။ Local Group Policy >> Adminstrative Templates >> Windows Components ကိုေရာက္ေအာင္ သြားလိုက္ပါ။ မရွင္းရင္ ပံုေလးကိုေအာက္မွာ ၾကည့္လိုက္ပါ။


2. Windows Components ေရာက္တာနဲ႔ Desktop Gadgets ကိုသြားၿပီး Clickပါ။ Turn off desktop နဲ႔ Turn off user-installed ဆိုတဲ႔ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းကို တစ္ပိုင္းဆီကို Click ၿပီးမွ မိမိလိုသလို setting လုပ္လို႔ရပါတယ္။


3.Enable ဆိုတာက off လုပ္တာျဖစ္ျပီး Disable ဆိုတာက on လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အဆင္ေျပသြားပါျပီ။ ေအာက္မွာ ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ပါဦး။